Szukaj
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Kontakt Kontakt
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Przechowywanie broni i substancji niebezpiecznych

Prawo w Polsce jasno precyzuje, w jaki sposób przechowywane mają być potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia, życia lub środowiska przedmioty i substancje. Zaliczyć do nich możemy broń, ale też materiały chemiczne, których odpowiednie zabezpieczenie jest szczególnie istotne. Zagrożenie, jakie może za sobą nieść ich nieprawidłowe użycie, wymaga zastosowania szczególnych środków ostrożności. Brak powszechnego dostępu do broni palnej sprawia, że tylko nieliczne osoby i instytucje mogą jej używać. Z substancjami chemicznymi sprawa wygląda nieco inaczej, gdyż na szeroką skalę stosuje się je w wielu gałęziach przemysłu. W obu tych przypadkach spełnione jednak muszą być odpowiednie wymogi związane z przechowywaniem materiałów niebezpiecznych. Musimy mieć bowiem pewność, że dostępu do nich nie będą miały osoby postronne.

 

Wymogi dotyczące przechowywania broni

Rozporządzenie dotyczące przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji dopuszcza dwa sposoby jej składowania. W zależności od miejsca i od ilości. Wszelkie instytucje państwowe, strzelnice, wojsko zobowiązane są do posiadania magazynu broni. Jest to pomieszczenie specjalne, bardzo szczegółowo opisane w ustawie. Broń tam przechowywana jest w szafach i sejfach kl. S1 zgodnie z PN-EN 14450. Taki magazyn często wyposażany jest również w stanowisko do bezpiecznego rozładowania broni, urządzenie do przechwytywania pocisków. Dostęp do niego mogą mieć jedynie upoważnione osoby, a zgodność z przepisami sprawdzana jest odgórnie. Jeżeli natomiast chcemy być posiadaczem broni, czeka nas szereg szkoleń, egzaminów i badań. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji broń trzeba przechowywać w szafach i sejfach minimum klasy S1. Nawet w przypadku osób prywatnych, ilości powyżej 50 jednostek muszą być składowane w magazynach broni. Nawet w przypadku osób prywatnych, ilości powyżej 50 jednostek muszą być składowane w magazynach broni.. We wnętrzu znaleźć powinna się też amunicja. Nie należy przechowywać jej w magazynku, a zapakowaną w pudełka lub pojemniki tak, aby nie można było uderzyć w spłonkę. Ponadto nie wolno nam zapomnieć o dokumentach oraz ewidencji broni i amunicji, które są obowiązkowe dla każdego ich posiadacza.

 

Magazynowanie środków chemicznych

W przypadku środków chemicznych również istnieją wymogi dotyczące przechowywania, które zakładają składowanie ich w przystosowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach. Ze względu na konieczność utrzymania odpowiednich temperatur, wilgotności powietrza i ochrony przed nasłonecznieniem, często są one jednak dodatkowo umieszczane w specjalistycznych szafach. Jest to szczególnie polecane w przypadku substancji łatwopalnych, utleniających się i toksycznych. Szafa taka to niemal pancerna konstrukcja wyposażona w solidne, grube drzwi. Pozwala to nawet w przypadku pożaru znacząco opóźnić wzrost temperatury we wnętrzu do niebezpiecznego poziomu i umożliwić bezpieczną ewakuację przed zapłonem. W szafach służących do przechowywania substancji płynnych montuje się także specjalne pojemniki, do których mogą one ściekać. Wyróżnia się też wiele klas takiego wyposażenia, przystosowanych do zastosowań z pojedynczymi typami materiałów, a także kilku różnych, jeżeli te nie wchodzą ze sobą w reakcje.

 

Sellingo.pl