INFOLINIA: 22 638 08 88

sklep@sejfy.online

Regulacje prawne

Regulacje prawne dotyczące:

 

Przechowywania wartości pieniężnych

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 września 2010 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

 

 Dz.U. Nr 166 poz 1128 z dnia 9.09.2010 r. 

 

z póżniejszymi zmianami:

 

 Dz.U. z 2012r. poz. 1262 z dnia 12.11.2012r.

 Dz.U. z 2013 r. poz. 1652 z dnia 18.12.2013 r.

 

Przechowywania broni i amunicji

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26.08.2014r.
sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji


 Dz.U. poz. 1224 z dnia 16.09.2014 r. 

 

Przechowywania informacji niejawnych

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych

 

 Dz.U. poz. 683 z dnia 19.06.2012 r.

Sellingo.pl