´╗┐ Regulamin sklepu

INFOLINIA: 22 638 08 88

sklep@sejfy.online

Regulamin sklepu

Otwórz regulamin w wersji PDF

 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
sejfy.online

 

 

§1 Okre┼Ťlenie Sprzedawcy


Budlift Sp. z o. o.
Ul. Str─ůkowa 38
01-367 Warszawa
KRS 0000518883
NIP:5223017721
REGON:147360486
Tel.
22 638 08 88
Mobile: +48604655554
biuro@budlift.pl


§2 Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzeda┼╝ detaliczn─ů za po┼Ťrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Regulamin jest integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů umowy sprzeda┼╝y zawieranej z Klientem.
3. Warunkiem zawarcia umowy sprzeda┼╝y jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
4. Ceny podane w Sklepie s─ů cenami brutto (zawieraj─ů podatek VAT).
5. Towary dost─Öpne w Sklepie s─ů wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyj─ůtek stanowi─ů towary wy┼Ťwietlone na stronie Sklepu, z wyra┼║nie zaznaczon─ů w opisie wad─ů fizyczn─ů. Przedmioty te mo┼╝na naby─ç w ni┼╝szej cenie.


§3 Zamówienia


1. Zamówienia mo┼╝na sk┼éada─ç w nast─Öpuj─ůcy sposób:
poprzez formularz dost─Öpny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta);
e-mailem na adres dost─Öpny na stronie internetowej Sklepu,
telefonicznie na numery podane na stronie internetowej Sklepu.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalaj─ůcych na weryfikacj─Ö Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyj─Öcie zamówienia poprzez wys┼éanie wiadomo┼Ťci na podany podczas sk┼éadania zamówienia adres e-mail, opisuj─ůcej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówi─ç przyj─Öcia zamówienia, ograniczy─ç sposób p┼éatno┼Ťci lub ┼╝─ůda─ç przedp┼éaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione w─ůtpliwo┼Ťci co do prawdziwo┼Ťci i rzetelno┼Ťci podanych danych b─ůd┼║ sposobu zap┼éaty.
3. Dla stron wi─ů┼╝─ůce s─ů informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie z┼éo┼╝enia zamówienia, w szczególno┼Ťci: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodz─ůce w sk┼éad zestawu, terminy i sposób dostawy.
4. Informacje znajduj─ůce si─Ö na stronie internetowej Sklepu nie stanowi─ů oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient sk┼éadaj─ůc zamówienie sk┼éada ofert─Ö zakupu okre┼Ťlonego towaru.
5. Klient sk┼éadaj─ůc zamówienie sk┼éada ofert─Ö zawarcia umowy sprzeda┼╝y zamówionych produktów.
6. Po z┼éo┼╝eniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysy┼éana jest wiadomo┼Ť─ç z informacj─ů o kolejnych etapach realizacji zamówienia:
Po z┼éo┼╝eniu zamówienia - ogóle potwierdzenie jego z┼éo┼╝enia.
Po potwierdzeniu z┼éo┼╝enia zamówienia, Sklep przesy┼éa na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacj─Ö o przyj─Öciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyj─Öciu zamówienia do realizacji jest o┼Ťwiadczeniem Sprzedawcy o przyj─Öciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powy┼╝ej i z chwil─ů jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzeda┼╝y.
7. Po zawarciu Umowy sprzeda┼╝y, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesy┼éaj─ůc je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas sk┼éadania zamówienia adres.
8. W przypadku wyboru formy p┼éatno┼Ťci przelewem termin realizacji zamówienia b─Ödzie liczony od momentu, w którym ┼Ťrodki za zamówienie Klienta zostan─ů zaksi─Ögowane na rachunku bankowym Sklepu.
9. Klient wyra┼╝a zgod─Ö na wystawianie i przesy┼éanie drog─ů elektroniczn─ů, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególno┼Ťci takich jak: faktury VAT z za┼é─ůcznikami, faktury VAT koryguj─ůce z za┼é─ůcznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep równie┼╝ do wystawiania i przesy┼éania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporz─ůdzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesy┼éania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udost─Öpniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
10. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa r─Ökojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesi─Öcy. Dok┼éadny opis procedury reklamacyjnej znajduje si─Ö w §6 niniejszego regulaminu.
11. Wi─Ökszo┼Ť─ç produktów posiada dodatkowo gwarancj─Ö producenta/importera. W takich przypadkach wraz z towarem Klient otrzymuje pisemn─ů gwarancj─Ö, która okre┼Ťla m.in. termin trwania gwarancji oraz procedur─Ö post─Öpowania gwarancyjnego. Informacje odno┼Ťnie d┼éugo┼Ťci gwarancji znajduj─ů si─Ö tak┼╝e na stronie opisuj─ůcej produkt.


§4 P┼éatno┼Ťci


1. Klient ma do wyboru formy p┼éatno┼Ťci:
przelewem tradycyjnym (przedpłata)
przy odbiorze w sklepie (gotówka)
przelewem – za po┼Ťrednictwem us┼éugi serwisu tpay.com
2. Ceny przesy┼éek okre┼Ťlone s─ů w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. W przypadku wyboru formy p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ť─ç powinna by─ç dokonana w ci─ůgu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomo┼Ťci e-mail potwierdzaj─ůcej z┼éo┼╝one zamówienie.

§5 Wysy┼éka towaru


1. Zamówiony towar Sklep wysy┼éa za po┼Ťrednictwem firm kurierskich
2. Termin wysy┼éki wyd┼éu┼╝ony jest o okres pomi─Ödzy z┼éo┼╝eniem zamówienia a dat─ů zaksi─Ögowania nale┼╝no┼Ťci na rachunku bankowym Sklepu. 


§6 Reklamacje


1. W przypadku niezgodno┼Ťci towaru z umow─ů Klient powinien odes┼éa─ç do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodno┼Ťci. Koszty wysy┼éki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odes┼éa─ç towar:
Budlift Sp. z o. o.
Ul. Str─ůkowa 38
01-367 Warszawa
Nip:5223017721
Regon:147360486
22 638 08 88
2. Sklep ustosunkowuje si─Ö do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodno┼Ťci.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wi─ů┼╝e si─Ö z wys┼éaniem Klientowi nowego towaru b─ůd┼║ usuni─Öcia niezgodno┼Ťci, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszta wysy┼éki towaru. W przypadku gdy Klient wybra┼é sposób dostawy przedmiotu inny ni┼╝ najta┼äszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najta┼äszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
5. Ka┼╝dy Klient mo┼╝e skorzysta─ç z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä. W tym zakresie mo┼╝liwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy sta┼éych mediatorów oraz istniej─ůcych o┼Ťrodków mediacyjnych przekazywane s─ů i udost─Öpniane przez Prezesów w┼éa┼Ťciwych S─ůdów Okr─Ögowych.
6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi za┼é─ůcznik nr 2 do Regulaminu.
7. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa r─Ökojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesi─Öcy. Dok┼éadny opis procedury reklamacyjnej znajduje si─Ö w §6 niniejszego regulaminu.
8. Wi─Ökszo┼Ť─ç produktów posiada dodatkowo gwarancj─Ö producenta. W takich przypadkach wraz z towarem Klient otrzymuje pisemn─ů gwarancj─Ö, która okre┼Ťla m.in. termin trwania gwarancji oraz procedur─Ö post─Öpowania gwarancyjnego. Informacje odno┼Ťnie d┼éugo┼Ťci gwarancji znajduj─ů si─Ö tak┼╝e na stronie opisuj─ůcej produkt.


§7 Prawo odst─ůpienia od umowy


1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odst─ůpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Prawo odst─ůpienia od umowy jest skuteczne, je┼╝eli Klient wy┼Ťle w terminie 14 dni od daty dor─Öczenia towaru, o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy z┼éo┼╝enie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. O┼Ťwiadczenie mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç na formularzu, którego wzór stanowi za┼é─ůcznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowi─ůcy za┼é─ůcznik nr 1 do regulaminu) b─ůd┼║ drog─ů mailow─ů na adres: biuro@budlift.pl
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy na swój koszt.
4. W ci─ůgu 3 dni roboczych od otrzymania przesy┼éki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. Sklep zwraca ┼Ťrodki przy u┼╝yciu takiego samego sposobu zap┼éaty, jakiego u┼╝y┼é Klient.
6. W przypadku gdy Klient wybra┼é sposób dostawy przedmiotu inny ni┼╝ najta┼äszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najta┼äszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
7. Prawo odst─ůpienia nie przys┼éuguje Klientowi w poni┼╝szych przypadkach umów:
w której, Klient odbierze paczk─Ö z uszkodzonym opakowaniem i nie zostanie spisany protokó┼é uszkodzenia opakowania z Kurierem
w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;
o ┼Ťwiadczeniu us┼éug, je┼╝eli Sklep wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Klienta, który zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Sklep utraci prawo odst─ůpienia od umowy;
w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji Klienta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na swój charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami;
w której Klient wyra┼║nie ┼╝─ůda┼é, aby Przedstawiciel Sklepu do niego przyjecha┼é w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (je┼╝eli Sklep ┼Ťwiadczy dodatkowo inne us┼éugi ni┼╝ te, których wykonania Klient ┼╝─ůda┼é, lub dostarcza rzeczy inne ni┼╝ cz─Ö┼Ťci zamienne niezb─Ödne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst─ůpienia od umowy przys┼éuguje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych us┼éug lub rzeczy);
zawartej w drodze aukcji publicznej;


§8 W┼éasno┼Ť─ç intelektualna


1. Zabrania si─Ö wykorzystywania jakichkolwiek materia┼éów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdj─Ö─ç i opisów towarów oraz kopiowania regulaminu) bez pisemnej zgody Sklepu. 


§9 Wej┼Ťcie w ┼╝ycie i zmiany Regulaminu


1. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin mo┼╝e zosta─ç zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostan─ů opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przes┼éana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodz─ů w ┼╝ycie po up┼éywie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób okre┼Ťlony w punkcie 3.
6. Sklep uznaje, i┼╝ Klient zaakceptowa┼é zmiany regulaminu, je┼Ťli nie wypowiedzia┼é umowy do ko┼äca up┼éywu okresu wskazanego w punkcie 5.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu w┼éa┼Ťciwe jest prawo polskie, w szczególno┼Ťci przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 

Za┼é─ůczniki:

Za┼é─ůcznik nr 1 - Formularz odst─ůpienia od umowy

Za┼é─ůcznik nr 2 - Formularz reklamacyjny

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl